Tin tức

Mô hình của Airbnb chuyển động như thế nào

Mô hình của Airbnb chuyển động như thế nào

26/03/2020

Mô hình buôn bán phòng nghỉ Airbnb càng ngày càng phát triển khỏe mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới. Mô hình này đem lại ít nhiều sự hữu dụng cho cả người đi thuê